نام درس : روش های تدریس پیشرفته   نام محقق : شمس الدین صفری قزل       رشته : برنامه ریزی

  استاد : خانم دکتر تقوایی                  موضوع : روش تدریس کارایی تیم        دانشگاه آزاد اسلامی ساری

                                                       

                                                         سال تحصیلی :  90 – 89      

                     

 

                                                                   مقدمه

  روش تدریس فعال  به روشی اطلاق می شود که در آن دانش آموزان در جریان آموزش نقش فعالی بر عهده دارند. و معلم نقش راهنما و هدایت کننده را ایفا می کند. تعامل دو طرفه ای بین دانش آموزان و معلم وجود دارد. که به دانش آموزان امکان می دهد در زمینه برنامه ریزی؛ فرضیه سازی ؛کاوش و برقراری ارتباط  ؛

توانایی های خود را تقویت کنند.

                                                        نشانه های روش تدریس فعال

 روش تدریس فعال دانش آموز محور است و بیشترین مسئولیت با خود دانش آموز است.از این رو فراگیر بسیار فعال است , بطوریکه شیوه ها و مهارت های تدریس و مطالعه را بخوبی به کار می گیرد و بسیاری از

فعالیت های آموزشی را شخصا یا در گروه انجام می دهد.

  فعالیت آموزشی گروهی است ,و تاکید بر همکای گروهی است و معلم هدایت کننده و راهنماست. در این روش باید بسیاری از فعالیت های علمی و آموزشی را به خود دانش آموزان واگذار کنیم تا آنها در عمل از

طریق شناخت ارزش ها ؛ کسب تجربه های عملی و آگاهی از راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی به      سرمایه های ارزشمند و گرانقدر ملی تبدیل شوند.

                                                    چند روش تدریس فعال

 1- کارایی تیم      2- تدریس اعضاءتیم       3- قضاوت عملکرد   4- قضاوت طرز تلقی  5- حل مسئله

                                                مراحل روش کارایی تیم

 1 -  آماده سازی گروهها و مطالب درسی ( محتوا)

 2 – مطالعه فردی

 3 – ارزشیابی فردی

 4 – بحث گروهی

 5 – ارزشیابی گروهی

 6 – محاسبه نمرات فردی و گروهی

 7 – تفسیر نمرات و نقد کار تیمی

 8 – گزارش کار گروهی برای جلسه بعد

                                                            مزایا                                                                                                                                                             1– پیشرفت تحصیلی       2- تفکر نقادانه     3- نگرش مثبت     4 –تعامل گروهی  5- مهارت اجتماعی

 6- خود باوری     7- احترام متقابل       8- مسئولیت پذیری     9- همبستگی درونی  10- نقد کار تیمی

 

                                             موانع به کار گیری روش تدریس فعال

     1 – عدم ارزشیابی مطلوب  2- حجم زیاد کتاب و کمبود وقت  3 – مسائل مربوط به محتوا

    4 – عدم همکاری دانش آموزان   5 – سطوح متفاوت مهارت دانش آموزان  

                                           

                                             نتیجه گیری

  این روش تدریس علاوه بر یاد گیری محتوای درسی بصورت فعال ؛ در یادگیری مهارت های اجتماعی و

 روش تعامل و برقراری  ارتباط و راه رسم زندگی نقش دارد. در این روش دانش آموز در یادگیری محتوا

 درگیر می شوند. ومنجر به اصلاح و تقویت مهارتهای همکاری ؛  تحقیق ؛ تفکر و مباحثه و استدلال منطقی می شود.

 

                 منابع مهم : 1- آقا زاده ؛ محرم ؛ راهنمای روش های نوین تدریس  ؛ تهران ؛آییژ ؛ 138

    2- جویس ؛ بروس. ویل , مارشا. کالهون؛ امیلی. الگو های تدریس 2000 . ترجمه محمد رضا بهرنگی                ,تهران. نشر                                                      کمال تربیت. 1380.

    3 -                                                                                                        www. Fatholmobin.org http://

                    

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390    | توسط: شمس الدین صفری قزل    |    |
نظرات()